inloggen
Resultaten

Enquête: Activiteiten Thuisvester (2014-10-18 t/m 2014-12-15)

Aantal panelleden
230
Aantal deelnemers aan de enquête
36
Opkomstpercentage
16 %
1

Zou u als bewoner mee willen praten over het beleid en de activiteiten van Thuisvester in Oosterhout?

Ja
81 %
Nee
19 %
Niet ingevuld
0 %

2

Motiveer uw keuze

 • Betrokkenheid voor mezelf en de medebewoners van ons complex.
 • Ik ben een betrokken en kritische huurder van Thuisvester
 • Ik hoop dat meepraten invloed heeft op het beleid.
 • Vanaf 1978 zijn wij huurder van een woning van Thuisvester en willen graag meedenken met Thuisvester,
 • Meer willen weten over beleid en aanpak van activiteiten thuisvester.
 • Uit belangstelling en het belang van mijzelf
 • Omdat ik huurder ben en er belang bij heb dat het beleid goed is.
 • Het is erg belangrijk dat uit verschillende huurdersniveaus mensen moeten kunnen meepraten over het huurdersbeleid.
 • Omdat er heel veel is wat verbeterd kan worden, en er te weinig aandacht is voor de huurder en zijn klachten.
 • geen
 • Het is natuurlijk altijd fijn om een stem te hebben, of je mening te mogen geven, over iets waar je maandelijk een hoop geld naartoe brengt
 • 35 jaar ervaring als huurder
 • ik wil wel weten wat er allemaal gebeurd
 • werkt waarschijnlijk niet
 • Al 40 jaar tot volle tevredenheid een huurder en wil graag op de hoogte blijven en mee praten. Met vriendelijke groet L. Storm v 'sGravesande
 • Beleid ten aanzien van het als alleenstaande wonend met kinderen in relatie tot de huur en huurverhogingen.
 • Ik zou wel wat meer mede zeggenschap willen hebben in bepaalde zaken. Vind het wel belangrijk dat je als huurder ook iets te zeggen hebt over het beleid e.d.
 • Ik vind het een goede zaak huurders te betrekken bij de activiteiten van Thuisvester
 • Als huurder wil ik meer inspraak over bepaalde dingen en mee denken
 • Het is belangrijk om mee te denken en praten, zo kan ik invloed uitoefenen op het beleid van Thuisvester.
 • samen sterk en: continu verbeteren
 • Toch geen nut
 • het fijn om als bewoner inspraak te hebben over de dingen die mij aangaan
 • Een goede woonomgeving vind ik belangrijk en door mee te praten kan ik daarop invloed uitoefenen.
 • Om voor de belangen van de huurders op te komen.
 • Omdat ik graag actief betrokken ben bij mijn woning en woonomgeving
 • Vooral als het ons flatgebouw betreft.
 • Hopelijk heeft het zin om je mening te geven
 • ik wil ook graag mijn mening geven over de buurt waar ik woon zoals zwerfvuil overlast jongeren en het schoon houden van de omgeving misschien heb ik wel goede ideeen zoals brandveiligheid

3

Hoe zou u mee willen praten? (Meerdere keuzes zijn mogelijk)

Invullen van een vragenlijst
78 %
Meepraten op een bijeenkomst van de huurdersvereniging
31 %
Zitting nemen in de huurdersvereniging
19 %
Meepraten via Facebook
17 %
Zitting nemen in een werkgroep van Thuisvester
33 %
Meedoen aan een klantenpanel
44 %
Zitting nemen in een bewonerscommissie
14 %
Contactmomenten in de wijk met de woonconsulent/opzichter
22 %
Jaarlijkse lokale bijeenkomst voor huurders
31 %
Anders namelijk:
 • Bij wijkgerichte zaken wil ik graag meedenken en praten
 • Mits ik die avond vrij ben.
 • integraal beleid /keuzes maken
11 %
Niet ingevuld
11 %

4

Waarover zou u mee willen praten? (Meerdere keuzes zijn mogelijk)

Investeringen van Thuisvester in de regio
22 %
Het ondernemingsplan van Thuisvester
22 %
Wat er in Oosterhout leeft en speelt
33 %
Onderhoud
69 %
Huurverhoging en Woonlasten
75 %
Leefbaarheid
64 %
Dienstverlening
42 %
Nieuwe producten en diensten
33 %
Duurzaamheid en energie
28 %
Veiligheid
47 %
Anders namelijk:
 • Beleid
 • onderhoud aan tuinen vooral
 • integraal beleid /keuzes maken
 • Met name de woningverenigingen /verduurzaming/duurzame energie
11 %
Niet ingevuld
8 %

Enquête: Leefomgeving (2014-05-01 t/m 2014-06-14)

Aantal panelleden
108
Aantal deelnemers aan de enquête
55
Opkomstpercentage
51 %
1

Woningomgeving
Wat vindt u van uw woonomgeving?

SlechtMatigRedelijkGoedBest
Zwerfvuil
18 %
18 %
42 %
20 %
2 %
Groenvoorzieningen
11 %
11 %
31 %
44 %
4 %
Verkeer
13 %
15 %
25 %
42 %
5 %
Speelvoorziening
11 %
20 %
22 %
45 %
2 %
Openbaarvervoer
13 %
11 %
31 %
44 %
2 %
Bereikbaarheid winkels etc.
2 %
9 %
16 %
60 %
13 %
Niet ingevuld
nan %
nan %
nan %
nan %
nan %

2

Woning
Bent u bereid een extra huurverhoging te betalen als Thuisvester energetische maatregelen treft, waardoor de totale woonlasten gelijk blijven of zelfs minder worden en het wooncomfort verhoogd?

Ja
35 %
Nee
36 %
Ik weet het nog niet
29 %
Niet ingevuld
0 %

© 2013 | huurdersmening.nl is een initiatief van Huurders Vereniging Oosterhout
website door frogdesign²